Download algemene voorwaarden

Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de navolgende algemene voorwaarden.

 

1. Algemeen
De navolgende voorwaarden gelden voor alle contracten, leveringen en overige prestaties van items geleverd via de webshop. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle neven-afspraken behoeven een schriftelijke bevestiging onzerzijds.


2. Retourrecht
Alle op Saabworld.nl bestelde onderdelen kunnen binnen 12 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen retour gezonden worden naar SaabWorld, Rijksstraatweg 119, 7383 AN Voorst. U dient hierbij zelf zorg te dragen voor voldoende frankering. Het reeds betaalde bedrag voor de onderdelen (excl. verzending) wordt na ontvangst van de retourzending teruggestort. Teruggezonden onderdelen kunnen geweigerd worden indien deze zich in mindere staat bevinden dan bij ontvangst (inclusief eventuele productverpakking). Een verslechterde staat is te voorkomen door de goederen niet als een eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten dat de waarde kan beïnvloeden.


3. Bestelling
Alle opgegeven prijzen zijn Eurobedragen en zijn inclusief de wettelijke BTW (gebruikte onderdelen en NOS/New Old Stock zijn vrij van BTW).  Indien een product onverhoopt niet beschikbaar is, behoudt SaabWorld zich het recht voor u een andere aanbieding te doen of desgewenst het reeds betaalde bedrag terug te storten. Kunnen wij een bestelling niet uitvoeren, dan informeert saabworld.nl u zo spoedig mogelijk hierover.


4. Levering en verzendkosten
De levertijd bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Indien geleverde artikelen zichtbare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waartoe ook transportschaden behoren, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken. Bij gewenste spoedlevering kan verzocht worden om snellere levering, indien mogelijk. Voor alle bestellingen gelden minimale verzendkosten van 6,95 euro, ongeacht het gewicht of de afmetingen van de product(en) uit de bestelling.


5. Betaling
De klant dient het te betalen bedrag van de bestelling vooruit over te boeken op de bankrekening van Saabworld.nl. Pas wanneer de betaling door Saabworld.nl is ontvangen zal worden overgegaan tot verzending van de bestelling. Bij alle transacties geldt het Nederlands Recht.


6. Garantie
Op alle gebruikte onderdelen is geen garantie van toepassing.


7. Occasions
Op de occasions die Saabworld in voorraad heeft wordt geen garantie verleend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


8. Gegevensbeveiliging & crediteurenbescherming
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden alle persoon betrokken gegevens in principe vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden. Buiten de bovengenoemde doelen kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden zoals toe te sturen productaanbiedingen. U kunt aan SaabWorld aangeven dat u hiervan wenst af te zien.
 

9. Overig
Op alle contracten, transacties en afspraken tussen de klant en Saabworld.nl is het Nederlands rechtssysteem van toepassing.

 
 
 
 
 
Rijksstraatweg 119
7383 AN Voorst
+31 (0)6 10050290
info@saabworld.nl

IBAN: NL15 RABO 0111 6698 71
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.